θεσεις εργασιας στο εξωτερικο

Εργασία στο εξωτερικό

Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Η συνήθης πρακτική των μεγάλων εταιρειών που προσφέρουν θέσεις εργασίας είναι να προσλαμβάνουν τους εργαζόμενους για μία δοκιμαστική περίοδο 3 μηνών. Εφόσον όλα πάνε καλά, τότε η πρόσληψη μετατρέπεται σε συμβόλαιο αορίστου ή ορισμένου χρόνου.


Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ζητά Έλληνα/ίδα για εργασία στο Τμήμα Προμηθειών. Μετάβαση στην αγγελία


Στις χώρες της ΕΕ, η παραμονή δεν είναι κάτι δύσκολο εφόσον υπάρχει συμβόλαιο εργασίας. Οι Έλληνες υπήκοοι δε χρειάζονται άδεια εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεγάλες εταιρείες παρέχουν ακόμη και βοήθεια για τα διαδικαστικά της παραμονής. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να βγει μια ταυτότητα (ID Card) που γίνεται με την προσκόμιση του συμβόλαιου εργασίας, του μισθωτήριου κατοικίας και ελληνικού διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Οι έγγαμοι καθώς και όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την παραμονή των μελών αυτών στη χώρα εργασίας του απασχολούμενου.

Για την αναγνώριση των προσόντων και τίτλων σπουδών, συνήθως είναι κάτι εύκολο για τους Έλληνες που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι άδειες επαγγέλματος που ισχύουν στην Ελλάδα δεν είναι όμως κατοχυρωμένες στις υπόλοιπες χώρες και θα πρέπει να γίνει αίτηση εκ νέου. Αναζητήστε τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα στη βάση δεδομένων της ΕΕ.

Εκτός ΕΕ, θα πρέπει να τρέξει η διαδικασία για την έκδοση κάρτας εργασίας εφόσον η τουριστική βίζα λήγει στους 3 μήνες.

Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν το καθεστώς ανεργίας τους σε χώρα της ΕΕ υπό προϋποθέσεις (4 εβδομάδες ανεργίας και έντυπο U2 που ισχύει μόνο για μία χώρα). Για παραμονή πέραν των τριών μηνών στο εξωτερικό θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση παράτασης της παραμονής στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας εξηγώντας τους λόγους ανεργίας και τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.